نمایش 1–12 از 19 نتیجه

اجاق گاز صفحه ای G121 تاکنوگلد

تومان10.599.000
 • اجاق گاز صفحه ای شیشه ای
 
 • چدنی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
 
 • فندک اتوماتیک صفر ثانیه
 
 • ترموکوپل تاپ تایم (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز )
 
 • سر شعله با توان حرارتی بالا
 
 • ولوم های مقاوم در برابر حرارت

اجاق گاز صفحه ای G120 تاکنوگلد

تومان8.000.000
 • اجاق گاز صفحه ای شیشه ای
 
 • چدنی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
 
 • فندک اتوماتیک صفر ثانیه
 
 • ترموکوپل تاپ تایم (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز )
 
 • سر شعله با توان حرارتی بالا
 
 • ولوم های مقاوم در برابر حرارت

اجاق گاز صفحه ای G119 تاکنوگلد

تومان7.799.000
 • اجاق گاز صفحه ای شیشه ای
 
 • چدنی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
 
 • فندک اتوماتیک صفر ثانیه
 
 • ترموکوپل تاپ تایم (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز )
 
 • سر شعله با توان حرارتی بالا
 
 • ولوم های مقاوم در برابر حرارت

اجاق گاز صفحه ای G115 تاکنوگلد

تومان7.970.000
 • اجاق گاز صفحه ای شیشه ای
 
 • چدنی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
 
 • فندک اتوماتیک صفر ثانیه
 
 • ترموکوپل تاپ تایم (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز )
 
 • سر شعله با توان حرارتی بالا
 
 • ولوم های مقاوم در برابر حرارت

اجاق گاز صفحه ای G114 تاکنوگلد

تومان6.300.000
 • اجاق گاز صفحه ای شیشه ای
 
 • چدنی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
 
 • فندک اتوماتیک صفر ثانیه
 
 • ترموکوپل تاپ تایم (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز )
 
 • سر شعله با توان حرارتی بالا
 
 • ولوم های مقاوم در برابر حرارت

اجاق گاز صفحه ای G113 تاکنوگلد

تومان7.399.000
 • اجاق گاز صفحه ای شیشه ای
 
 • چدنی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
 
 • فندک اتوماتیک صفر ثانیه
 
 • ترموکوپل تاپ تایم (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز )
 
 • سر شعله با توان حرارتی بالا
 
 • ولوم های مقاوم در برابر حرارت

اجاق گاز صفحه ای G112 تاکنوگلد

تومان7.399.000
 • اجاق گاز صفحه ای شیشه ای
 
 • چدنی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
 
 • فندک اتوماتیک صفر ثانیه
 
 • ترموکوپل تاپ تایم (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز )
 
 • سر شعله با توان حرارتی بالا
 
 • ولوم های مقاوم در برابر حرارت

اجاق گاز صفحه ای G111 تاکنوگلد

تومان7.399.000
 • اجاق گاز صفحه ای شیشه ای
 
 • چدنی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
 
 • فندک اتوماتیک صفر ثانیه
 
 • ترموکوپل تاپ تایم (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز )
 
 • سر شعله با توان حرارتی بالا
 
 • ولوم های مقاوم در برابر حرارت

اجاق گاز صفحه ای G110 تاکنوگلد

تومان7.399.000
 • اجاق گاز صفحه ای شیشه ای
 
 • چدنی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
 
 • فندک اتوماتیک صفر ثانیه
 
 • ترموکوپل تاپ تایم (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز )
 
 • سر شعله با توان حرارتی بالا
 
 • ولوم های مقاوم در برابر حرارت

اجاق گاز صفحه ای G116 تاکنوگلد

تومان8.100.000
 • اجاق گاز صفحه ای استیل
 
 • ورق استیل 304 ضد زنگ
 
 • چدنی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
 
 • فندک اتوماتیک صفر ثانیه
 
 • ترموکوپل تاپ تایم (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز)
 
 • سر شعله با توان حرارتی بالا
 
 • ولوم های مقاوم در برابر حرارت

اجاق گاز صفحه ای G109 تاکنوگلد

تومان6.900.000
 • اجاق گاز صفحه ای استیل
 
 • ورق استیل 304 ضد زنگ
 
 • چدنی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
 
 • فندک اتوماتیک صفر ثانیه
 
 • ترموکوپل تاپ تایم (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز)
 
 • سر شعله با توان حرارتی بالا
 
 • ولوم های مقاوم در برابر حرارت

اجاق گاز صفحه ای G108 تاکنوگلد

تومان6.400.000
 • اجاق گاز صفحه ای استیل
 
 • ورق استیل 304 ضد زنگ
 
 • چدنی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
 
 • فندک اتوماتیک صفر ثانیه
 
 • ترموکوپل تاپ تایم (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز)
 
 • سر شعله با توان حرارتی بالا
 
 • ولوم های مقاوم در برابر حرارت